Udviklingsplan

Med udgangspunkt i handleplanen, jf. lov om social service § 140, udarbejdes der en udviklingsplan. Dalen sigter mod at inddrage det enkelte barn eller den unge mest muligt. Inddragelse sker under hensyn til barnets modenhed og udvikling.

Teampædagogerne afholder løbende individuelle udviklingssamtaler med børn og unge – her sigtes der mod at få den unges perspektiv mest muligt frem og med i tilrettelæggelsen af indsatsen.