Indsats og dokumentation

Som anbringende kommune kan I forvente, at indsatsen fra Dalen tilrettelægges ud fra handleplanen.

Vores kerneværdi om troværdighed betyder for os blandt andet, at ”vi gør dét, vi siger, vi gør” – og det tager vi alvorligt. Vi har en grundlæggende forståelse for, at anbringende kommune via handleplan og øvrig dialog bestiller en opgave hos Dalen, og at det er dén, vi skal løse. Kan vi ikke det, eller bliver vi i tvivl om vi kan, så kontakter vi familierådgiveren for drøftelse.

Når vi har modtaget handleplan udarbejder vi en udviklingsplan sammen med eller for barnet eller den unge. I udviklingsplanen beskriver vi delmål og indsatser til at opnå handleplanens mål.

Statusbeskrivelse

Vi leverer et brugbart produkt i statusbeskrivelser. Vi skriver helst i vores egen skabelon, hvor vi forholder os konkret til hvert enkelt mål i handleplanen. Men hvis der fx ønskes statusbeskrivelse i ICS format eller andet, så leverer vi selvfølgelig det i stedet.

Vi har styr på, hvad der er anbringende kommunes kompetencer, og respekterer dette. Samtidig er vi optaget af, at vi løfter det ansvar, der er vores i samarbejde og indsatsen.

Statusbeskrivelsen udarbejdes almindeligvis forud for opfølgningsmøder. Den sendes elektronisk med sikker post til anbringende kommune. Medmindre andet er aftalt, så sendes statusbeskrivelsen en uge inden statusmøde.

Anbringelsen handler først og fremmest om barnet eller den unges mål. Derfor skriver vi status ud fra disse og vi inddrager barnet eller den unge mest muligt.

Vi tager ikke betaling for indsatser, der ikke sker. Vi ”holder ikke” på unge, der ikke er velanbragte. Hvis vi ikke vurderer, foranstaltningen egnet til at opnå formålet, så kontakter vi rådgiver for drøftelse. Det gør vi for at sikre, at der leveres den indsats, der er ønsket.

Vi opsiger helst ikke kontrakter. Men hvis vi gør, har der været en dialog forud. Vi tror på at et ærligt samarbejde om og med de unge er en forudsætning for at mål kan opnås.

Vi har en værdi omkring, at indsatsen fra Dalen skal bidrage til de resultater der er formålet med foranstaltningen.

Når vi har sagt ja til en opgave, så går vi meget langt for at løse den