Kontakt os

Børn- og Ungehjem Dalen

Lillemøllevej 16, 8620 Kjellerup

Ledige pladser: 2

2 ledig pladser

Vi har ikke et skilt ved vejen, hvor der står Børn- og Ungehjem Dalen  – for Dalen er først og fremmest et hjem for de børn og unge, der bor her.

Vi er nemme at finde – GPS viser fint vej. Du kan dreje ind både ad grusvejen ved nr. 14 og ved nr. 16 – så kommer du til Dalens parkeringsplads foran laden. Dalen er en nedlagt landejendom i røde sten og med rødt tag. Ud til vejen er en del af haven, med børnenes frugttræer.

Henvendelser vedrørende ledige pladser og visitation

Alle henvendelser vedrørende ledige pladser, Dalens målgruppe og tilbud, konkrete drøftelser om visitation mv. bedes rettes direkte til Dalens leder, Jesper:

Andet

Er du forældre, skole, tandlæge, læge o. lign. og vil have kontakt vedr. et barn eller en ung:

 

Studerende

Dalen samarbejder med VIA pædagoguddannelsen og kan have en studerende i praktik. Praktikken er en del af pædagoguddannelsen og varer 26 uger. Hvis du overvejer at søge praktikplads hos os, beder vi dig først læse om vores værdier, metode og målgruppe – og se praktikstedsbeskrivelse.

Vi gør meget ud af at tilbyde studerende den bedst mulige praktikperiode. Det er vigtigt for os, at vi som praktiksted medvirker til at skabe ramme for faglig og personlig udvikling – og dermed for at de konkrete  læringsmål kan opnås. Tilsvarende forventer vi af studerende, at de gør sig umage, tager medansvar for egen læring og først og fremmest gennemfører praktikperioden med stor respekt for, at Dalen er et hjem for de børn og unge, der bor her.

Som studerende ved Dalen kan du forvente at vi stiller store krav – både til dig og til os selv. Sammen skaber vi de bedste betingelser for DIN praktik.

Jobsøgende

Vi modtager periodevis en del henvendelser vedr. muligheder for beskæftigelse, og vi forholder os løbende til disse.

Uanset, om du søger en opslået stilling eller henvender dig uopfordret, så beder vi dig forholde dig til vores værdier, målgruppe og metoder inden du kontakter os eller sender en ansøgning.

Det er afgørende for at komme i betragtning til en stilling ved Dalen, at du kan genkende dig selv i vores værdigrundlag, herunder at du som menneske er grundlæggende anerkendende i din tilgang til andre.

Vi værner bestemt om at Dalen er de unges hjem og frabeder os derfor at eventuelle ansøgere kommer uanmeldt forbi.

Hvis du er interesseret i at høre mere om Dalen så send en mail til: job@budalen.dk.

Sælgere mv.

Vi modtager en del henvendelser fra forskellige firmaer, der ønsker at orientere om deres produkter. Og det kan vi selvfølgelig sagtens forstå.

Generelt opsøger vi selv de produkter og leverandører, vi har interesse i. Men hvis I alligevel vil kontakte Dalen henstiller vi til at dette sker i respekt for, at Dalen er først og fremmest et hjem for børn og unge – og det pædagogiske personales vigtigste opgave er at være der for og med de anbragte.

Vi frabeder os derfor at det pædagogiske personale kontaktes uopfordret om produktinformation og eller salg på Dalens telefon og mail.

Henvendelse kan ske til Dalens leder på mail: jesper@budalen.dk eller direkte tlf. 91542165.