Supervision

Det socialpædagogiske arbejde stiller store krav både til personalets faglighed og personlige udvikling. Vi anvender supervision til at blive dygtigere og for at sikre, at personalet kan trives i et til tider meget krævende arbejdsfelt.

Teampædagogerne modtager fast ekstern supervision i grupper. Aktuelt samarbejder vi med psykolog Lene Broe, der også afholder KRAP uddannelser.

Ved behov kan alle ansatte modtage ekstern individuel supervision.

Dalens ledelse modtager ledelsessupervision. Aktuelt samarbejder vi med erhvervspsykolog Ejnar Bryld, der har stor erfaring med supervision af ledere.