Dalens personale

Dalens personale er nøje udvalgt –  og vi er stolte af at have dem med på vores hold!
Vi betragter vores arbejde som noget af det vigtigste, der findes. Derfor skal det udføres af særligt dygtige mennesker.

Vi vægter personlighed og faglighed højt, og vi tager afsæt i vores værdier, når vi ansætter pædagogisk personale. Det pædagogiske personale er ansat i forskellige funktioner; teampædagoger, pædagoger om natten, studerende og øvrige funktioner.

Ledelse

Jesper 

Leder samt visitationsansvarlig
Uddannet Pædagog
Diplomuddannelse i ledelse
Neurosekventiel uddannet
KRAP uddannet 2022

Dir.tlf: 91 54 21 65
Mail: Jesper@budalen.dk

Pædagogisk personale

Hvert barn er tilknyttet et pædagogiske team. Børnene kan få hjælp fra alle pædagoger, men det er sammen med pædagogerne fra teamet der aftales mål, indsatser mv. Temaet står for den primære kontakt til barnets forældre, skole og øvrigt netværk. Ved statusmøder med familierådgiver deltager der en teampædagog.

Alle teampædagoger har som minimum en bacheloruddannelse i pædagogik. De uddannes i metoden KRAP og deltager fast i kollegial supervision.

Teampædagoger

Aylin

Uddannet Psykolog
KRAP uddannet

Lisa

Uddannet pædagog
Neurosekventiel uddannet
Trivselsambassadør
Praktikvejleder
Medicinansvarlig
KRAP uddannet

Thomas

Teamkoordinator
Uddannet pædagog
KRAP uddannet
Neurosekventiel uddannet
Sikkerhedsrepræsentant

Lasse

Uddannet Pædagog
KRAP uddannet

Kristian

Uddannet pædagog
Neurosekventiel uddannet
KRAP uddannet

Charlotte

Uddannet socialdiakon
KRAP uddannet

Pædagoger fast vågen nat

Der er altid en vågen medarbejder på Dalen om natten. Deres primære opgave er at sikre tilstrækkelig omsorg, tryghed og ro for børn og unge. Den pædagog, der har været på Dalen om natten, er med til at vække børnene om morgenen og få dem godt afsted i deres dagtilbud. Vi har ansat 2 pædagoger, der primært har arbejdstid om natten.

For at børnene og de unge kan opleves sig trygge ved pædagogerne der er der om natten, har de også enkelte arbejdstider udenfor nattetimerne, hvor børn og unge er vågne.

Birthe

Uddannet pædagog
KRAP uddannelse
Neurosekventiel uddannet

Esben

Uddannet Lærer
Neurosekventiel uddannet

Studerende

Dalen samarbejder med VIA pædagoguddannelsen og kan have en studerende i praktik. De studerende har selvsagt ikke afsluttet den pædagogiske uddannelse. VI tilrettelægger først og fremmest praktikken så børn og unges behov sikres – dernæst med fokus på den studerenes mulighed for læring og udvikling.

Phillip

Socialpædagogstuderende- 2.år

Administrativ medarbejder

Camilla

Camilla er ansat i fleksjob 6 timer om ugen. Hun varetager diverse administrative opgaver.

Pedel

Henning

Henning er ansat i fleksjob 12 timer om ugen – han laver en masse forskelligt, det er blandt andet ham, der sørger for at græsset er slået og at vi har egne grøntsager fra drivhuset om sommeren.