Handleplaner

Det er familierådgiveren (sagsbehandleren fra kommunen) der laver handleplanen. I handleplanen står der, hvad der skal arbejdes med under anbringelsen. Der står nogle mål for, hvad jeres barn skal opnå ved at være anbragt. Dalens personale laver en plan for, hvordan målene kan indfries. Vi drøfter den med jeres barn, og kan også drøfte den med jer.

Statusmøder

Mindst hvert halve år inviterer familierådgiveren til statusmøde. Det holdes som regel på Dalen, men kan også afholdes fx ved kommunen. I bliver informeret om tid og sted og mødets dagsorden. Formålet med mødet er at følge op handleplanen og lave aftaler for næste periode.

På mødet deltager en pædagog og en leder fra Dalen. Vi spørger ind til, hvad I synes om vores samarbejde og om indsats fra Dalen. Hvis I har brug for at fortælle det til jeres familierådgiver uden Dalens personale lytter med, så må I gerne det.