Skole og uddannelse

Børn og unge der er anbragt ved Dalen skal passe skole eller andet dagtilbud. Dalen har ikke en intern skole, så i forbindelse med anbringelsen afklares der skoletilbud til barnet. Det er PPR (kommunal skoleafdeling) der anviser skoletilbud.

Dalen samarbejder med de omkringliggende skoler. Vi vægter højt, at børn og unge passer deres skoletilbud. Hvis det ikke fungerer, så kan I som forældre regne med, at vi handler på det og at vi orienterer jer.

En del børn og unge har haft svært ved skole. Enten det faglige, det sociale eller måske en blanding. For at skabe en god skolegang er samarbejdet mellem forældre, skole og Dalen vigtigt.

Dalen deltager i møder og skolehjemsamtaler samt andre arrangementer på skolen (skolefester, fællesspisninger osv.) Som forældre inviteres I også med – og vi henter jer gerne ved toget eller bussen og følges med jer, hvis I ønsker det. Vi vil altid meget gerne have jer med. Det er jo jeres barn det handler om. Men hvis I af forskellige grunde ikke kan få det til at hænge sammen, så er det også helt ok.