Skolen

Når man bor på Dalen, går man i skole et andet sted. Hvor du skal gå i skole finder vi ud af sammen med dig, dine forældre, din sagsbehandler og PPR som er dem, der finder skoletilbud til alle.

Vi forventer af dig, at du passer din skole. Team-pædagogerne taler sammen med dine lærere løbende og hører hvordan det går.

Man kan sagtens have sin klasse med hjem til fødselsdag eller andet. Klassekammerater og andre er også meget velkomne. Du skal bare huske at aftale det med de voksne på Dalen.

Uddannelse efter folkeskolen

Hvis du har afsluttet folkeskolen, så finder vi sammen ud af, hvad du skal. Unge der bor på Dalen har samme tilbud til uddannelse og beskæftigelse som alle andre. Hvis du har brug for ekstra støtte i skolen, så kan vi hjælpe vi dig med at søge den.