Dalens faglige tilgange

Indsatsen tilrettelægges individuelt, så den passer til den enkeltes behov og mål med anbringelsen. Vi tager altid afsæt i KRAP og arbejder overordnet ud fra følgende faglige tilgange:

  • Anerkendende tilgange
  • Ressourceorienterede tilgang
  • Narrativ tilgang
  • Kognitiv tilgang
  • Relations pædagogiske tilgang
  • Social læringstilgang