Magtanvendelse

I tilfælde hvor det har været nødvendigt at anvende magt, orienteres forældre og der indberettes til anbringende kommune og Socialtilsyn Nord.

Vi gennemgår episoden med barnet med fokus på at sikre, at barnet ikke er utryg eller bekymret for, at der er nogen der ”er sure”. I gennemgang med barnet eller den unge accepterer og respekterer vi, hvis barnet mener, indgrebet var uberettiget. Vi forklarer vores forståelse, men forsøger ikke at ”overbevise” den unge om, at vi har ret. Hvis barnet eller den unge oplever sig uretfærdigt behandlet, så fremgår det af indberetningen.

Det er meget sjældent, der forekommer magtanvendelse på Dalen. Men hvis det er sket, så gennemgås episoden på personalemøde. Det gør vi for at sikre, at vi lærer og bliver dygtigere.

Vi gennemgår oftest konkrete episoder, hvor der ikke er brugt magt – for at holde fokus på, hvad det er vi særligt gode til og som medvirker til, at vi undgår magtanvendelse.