Sundhed

Mens jeres barn er anbragt, sørger vi for den almindelige kontakt omkring sundhed. Hvis jeres barn får medicin administrer vi det. Vi følger til almindelig tandlægekontrol, og hvis der har været eller opstår behov for kontakt til øjenlæge, ørelæge, hudlæge mv. så følger vi op på det.

Hvis jeres barn kommer til skade eller bliver syg, så tager vi hånd om kontakt til læge, vagtlæge eller skadestue. Vi orienterer jer om, hvad der sker.

Som en del af sundhed sigter vi mod at børnene får tilstrækkelig og god søvn. Derfor er der sengetider for børnene. Vi sørger for at der tilbydes sund og alsidig kost. Særlige ønsker kan efter konkret drøftelse imødekommes.

Alle forældre gør det bedste de kan

Omsorg

Selvom jeres barn er anbragt, har det stadigvæk brug for jer som forældre. I dagligdagen er vi opmærksomme på, om barnet virker ked af det eller andet. Vi trøster og hjælper så godt vi kan. Nogle gange kan vores bedste hjælp være, at vi hjælper barnet med at få talt med sin far eller mor, om det der er svært.