Dalens værdier

Dalen er en værdibaseret organisation. For os betyder det, at vi inddrager vores værdier i stort set alt, hvad vi laver. Det gælder både i rekruttering af personale, samarbejde med børn, forældre, kommuner og andre samarbejdspartnere og i tilrettelæggelse af indsats. Vores værdier er vigtige for os. Dalens værdier er:

–    jemlighed
–    ngagement
–    nsvar
–    esultater
–    roværdighed

Det er ikke tilfældigt, at Dalens værdier tilsammen danner teksten HEART. Vi har nemlig hjertet med i det vi laver. Vi er professionelle og forstår vigtigheden heraf – men vi er først og fremmest omsorgspersoner for de børn og unge, der er anbragt hos os. Derfor er hjertet vigtigt og sammen med en hjælpende hånd og en vej, der kan indeholde lidt bump indgår der et hjerte i Dalens logo.