Som anbringende kommune kan I regne med, at vi siger nej, hvis vi ikke vurderer, vi kan løse opgaven

Priser og kontrakt

Dalens grundtakst er i 2021 er 2.966 kr. pr. døgn = 90.182 kr. pr. måned.

Grundtakst dækker ”når barnet er helt landet” og fungerer i anbringelsen; er matchet i skoletilbud og bruger dette stabilt og kan støttes i den almindelige ramme hos os.

Der er indeholdt barnets transport i forbindelse med samvær, betaling for evt. fritidsaktivitet og medicin i almindeligt omfang.

De første 3 måneder af anbringelsen betragtes som opstart og taksten er som udgangspunkt 3.250 kr. pr. døgn = 98.854 kr.

De første 3 måneder af anbringelsen

Når et barn flytter ind etablerer vi et modtage-team blandt personalet. Det er pædagoger, der er ekstra omkring barnet og evt. barnets netværk. Herunder arbejder vi mod at skabe ekstra forældre-kontakt, da vi vægter forældresamarbejdet højt. Det er vigtigt at både barnet og forældrene føler sig hørt, mødt og set af Dalen, for det skaber de bedste forudsætninger for en god anbringelse.

Modtage-teamet har til formål at sikre at barnet får så skånsom en overgang som muligt. Vi har erfaring for, at det bidrager rigtig godt til at skabe tryghed og opnå tillid hos nye børn/unge, at de har mulighed for færre voksne tæt omkring sig og en intensiveret støtte i opstart.

Konkret betyder det, at vi afsætter en del flere ressourcer i form af personaletimer – til direkte kontaktarbejde med barnet, til ekstra møder mellem personale og/eller personale og leder til at tilrettelægge indsats, evt. besøg hos forældre, vidensdeling med tidligere anbringelsessted, tæt orientering til familierådgiver, evt. ekstra møder mv.

Der bliver skrevet i anbringelsekontrakten at der er særligt aftalt takst for de første 3 måneder. Så det er ikke er noget rådgiver skal være opmærksom på at opsige. Ved første opfølgningsmøde som afholdes indenfor tre måneder, drøftes næste periode. Udgangspunktet fra vores side er, at der nedsættes til almindelig takst, og det er også det, der fremgår af kontrakten.

Hvis barnet starter i og følger skoletilbud inden de første 3 måneder er gået, og ikke har brug for den ekstra støtte, så forholder vi os til dette og krediterer evt. for meget betaling fra jer.

Vi har den holdning, at samarbejdet skal være ordentligt og troværdigt. For os indebærer det blandt andet at kommunerne ikke skal betale for noget, der ikke er brug for eller vi ikke har leveret.