Målgruppe

Der er plads til 10 børn og unge i alderen 12-18 (23) år. Dalen er, jf. tilbudsportalen godkendt af Socialtilsyn Nord til anbringelse af børn og unge med

  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Omsorgssvigt
  • Udadreagerende adfærd
  • Indadreagerende adfærd
  • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Vi vil hellere sige nej til en opgave, end tage imod et barn, der er bedre hjulpet et andet sted

De børn og unge Dalen tager imod kan generelt beskrives som:

Vi tager imod børn og unge, der har behov for socialpædagogisk indsats, leveret af stærkt fagligt kvalificeret personale.

De særlige behov kommer til udtryk gennem yderst krævende adfærd, komplekse og sammensatte udfordringer eller det meget store behov for faglig supervision, sparring og pauser for personalet.

Vi modtager også børn og unge, hvor forældresamarbejdet kan være en stor del af arbejdsopgaven.

Vi har stor erfaring med og kan noget særligt i arbejdet med tidligt skadede børn, børn der har lidt massivt omsorgssvigt og børn der har tilknytningsforstyrrelse eller adfærd der ligner.

Ligeledes har vi gode pædagogiske erfaringer i arbejdet med børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser. Uanset om der er en diagnose eller ej, så har de børn, vi modtager ved Dalen, generelt behov for struktur, forudsigelighed, vedholdende voksne, der omsorgsfuldt og insisterende jagter at finde og udvikle hver enkelt barns ressourcer og potentiale.

Personalet ved Dalen er uddannede til at kunne håndtere, når børn og unge ikke kan gengælde det meget store engagement og omsorg, som personalet tilbyder. Vi kan arbejde med børn, som andre beskriver som afvisende, relationssvage eller voldsomme.

Vi har flere gange modtaget større søskendegrupper. Vi har flere værelser end antal børn vi er godkendt til og værelserne er fordelt i 3 bygninger. Det medvirker til, at der er god mulighed for at arbejde med søskende, og give dem plads hver for sig, hvis der er behov for det.

Dalen modtager IKKE børn og unge der:

  • Har aktivt misbrug
  • Har ASF-problematik eller personlighedsforstyrrelse som primært anbringelsesgrundlag
  • Har behov for fast individuel skærmning (vedvarende solo-projekter)
  • Anbringes efter lov om social service §§ 107-108