Statusmøde

Et statusmøde holdes for at følge op på anbringelsen. Det står i servicelovens § 70, at der skal holdes møde senest 3. måneder efter anbringelsen begynder og derefter mindst hver 6. måned. Møderne kan være forskellige. Men de handler først og fremmest om at få talt om, hvad der skal ske i den næste periode.

Møderne holdes oftest på Dalen. Deltagere er barnet/den unge (afhængig af alder), forældre, evt. skole, familierådgiver og Dalen. Fra Dalen deltager der almindeligvis en teampædagog og en leder.

Selvom mødet holdes på Dalen, så er det formelt kommunen (familierådgiveren) der holder mødet – for det er en del af anbringelsessagen ved kommunen. Derfor er det også familierådgiveren, der inviterer til mødet, laver dagsorden og er mødeleder.

På statusmøder kan der fx blive talt om:
Hvordan går det med dig lige nu, det kan være hjemme hos dine forældre, på Dalen og i skolen?

Er der noget, der skal ændres eller noget der skal blive som det er?

Hvilke mål skal der arbejdes med, hvad skal du øve dig i?

Hvordan går samværet med dine forældre?

Til børn og forældre

Når et barn eller ung er anbragt, så har kommunen lavet en handleplan hvor der står nogle mål, der skal arbejdes med. Kommunen har pligt til at følge op på, om indsatsen virker. Det gøres for at sikre, at børnene får den hjælp, der er brug for.

For at kunne vurdere, om det er den rigtige indsats, beder familierådgiveren Dalen om at lave en beskrivelse af indsats og udvikling. Det kalder vi på Dalen en statusbeskrivelse. Statusbeskrivelsen er primært et dokument til familierådgiveren. Men som ung og forældre (parter i sagen) kan I bede jeres familierådgiver om at få en kopi.