Opstartsmøde

Vi afholder opstartsmøde for at sikre, at der er enighed om, hvordan anbringelsen er tilrettelagt. På Dalen er vi særligt optagede af, at være troværdige – og derfor er det vigtigt for os, at vi får forventningsafstemt grundigt fra start.

Under opstartsmødet eller i forbindelse hermed (evt. pr. telefon) gennemgår vi handleplanen, så målene er tydelige. Vi sikrer, at der er en fælles forståelse af, hvad der gælder for barnets samvær og kontakt med familie og ved evt. rømning. Vi drøfter dagtilbud, får information om evt. andre foranstaltninger og kontaktoplysninger til barnets netværk.

Det er også ved opstartsmødet, vi laver aftaler om kontakt og orientering til barnets forældre. Vi er klar over, at forældre er forskellige. For de fleste er det en sårbar situation, at deres barn skal flytte ind på Dalen. Det gælder uanset om barnet anbringes hjemmefra eller flytter fra andet anbringelsessted.
Vi sikrer, at der er aftaler med forældrene, så de bliver inddraget og orienteret bedst muligt – ud fra deres og barnets ønsker og behov.