Handleplan

Jf. lov om social service § 140, skal kommunen (familierådgiver) lave en handleplan, der beskriver, hvad indsatsen skal medvirke til at opnå. Det betyder, at det er familierådgiveren der vurderer, hvilke mål, Dalen skal arbejde med under anbringelsen. Dalen udarbejder en udviklingsplan, hvori der beskrives, hvordan mål opnås. I udviklingsplanen kan der også være undermål eller delmål.

Lov om social service § 140, stk. 3:
En handleplan skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet. Handleplanen skal tage udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse af barnets eller den unges forhold, jf. § 50. Handleplanen skal i forhold til de problemer, der er afdækket i undersøgelsen, indeholde konkrete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling i overensstemmelse med det overordnede formål med støtten, jf. § 46. Herudover skal handleplanen for unge, der er fyldt 16 år, opstille konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet, herunder i forhold til beskæftigelse og uddannelse.