VI GØR DÉT, VI SIGER, VI GØR

Troværdighed

Det er afgørende for os, at børn og unge kan have tillid til de voksne på Dalen. Vi er af den klare opfattelse, at omsorg, ærlighed og tillid er afgørende for at de unge finder mod til at dele deres liv med os. Derfor arbejder vi altid ud fra, at være tydelige og troværdige.

Børn og voksne er ikke altid enige – men man kan regne med de voksne på Dalen.

Det betyder også at de voksne godt tør stå for skud, og de unge gerne må mene, at de voksne nogle gange er urimelige og nogle ”idioter” fordi vi holder fast i det der aftalt, eller de regler og rammer der er gældende på Dalen. Som troværdige voksne er vi omsorgspersoner, der altid vil tage børn og unge alvorligt, lytte til dem og søge at give børnene indflydelse, hvor det er muligt.

Troværdighed er grundlæggende i vores samarbejde. Det betyder fx, at anbringende kommune ikke er i tvivl om, at Dalen leverer den indsats, der er aftalt. Vi overholder selvfølgelig love og regler, og vi er ærlige i den dokumentation, der sendes til familierådgiver og andre.

Vi siger ikke ja til opgaver, som vi ved, vi ikke kan løse.
Visitation og forventningsafstemning er vigtigt for den bedste anbringelse. Derfor beder vi om så megen viden som mulig fra barnet, forældre og anbringende kommune. Og vi mødes for sammen at finde ud af, om Dalen er et godt match til og for det enkelte barn.