Resultater

Resultater kan måske lyde som noget lidt kynisk, fordi der skal måles og vejes og skrives ind i tabeller og statistikker. Og det er det også.

Men for os betyder resultater også mere og andet end statistikker og tal. For Dalen er det særligt vigtigt, at de børn og unge som bor hos os, ikke spilder deres tid. Derfor arbejder vi altid for at opnå, at hver enkelt får mest muligt ud af deres tid på Dalen. Indsatsen skal give mening, hvilket skal ses i resultater i barnets udvikling og trivsel.

Resultater hænger også meget tæt sammen med handleplansmål. Vores arbejde og indsats tager altid udgangspunkt i handleplansmål. Derudfra udarbejder Dalen en udviklingsplan hvor indsatsen der skal medvirke til barnets eller den unges udvikling beskrives.

Vi kan noget særligt!

Vi er bevidste om, at resultater for de unge ikke altid betyder det samme som resultater for pædagoger og andre fagfolk. Derfor synes vi, det er vigtigt, at vi formår at tage de briller på, som er på udkig efter, opdager og ser de små ting og de små sejre, som i den enkelte unges liv kan være enorme og betydningsfulde. Det er meningsfuldt og en værdi for os, at vi har øje for det enkelte barns succeser – store som små.