Hjemlighed

Dalen er først og fremmest til for de børn og unge, der bor her. Det er deres base, og vi tilstræber at her er hjemligt, hyggeligt og rart at være.

Hjemlighed er bare svært at beskrive, for hvad er et hjem og hvad er hjemlighed egentligt?

For os handler det om at skabe et hjem for de børn, der bor på Dalen. Et sted hvor de oplever en nærhed og tryghed, en ægte interesse i dem som individer, og ikke mindst en omsorg som medvirker til, at de kan trives og der skabes grobund for udvikling.

Et hjem giver plads til glæde, latter, tårer og uenighed – men der er aldrig tvivl om, at man er accepteret og hører til og er ønsket – og det brænder vi for at give de børn, der bor på Dalen, en oplevelse af.

Bedst mulige betingelser

Hjemlighed handler også om, at få skabt de bedst mulige betingelser for de børn og unge, hvis skæbner vi for en stund er med til at holde i vores hænder.

Fordi Dalen udgør et hjem, ønsker vi at der er plads til at være præcis som man er. Der er plads til at lave fejl, at have brug for at trække sig eller være alene.

Vi forsøger at skabe et sted, hvor respekt, omsorg, tillid og tryghed sammen med hjerterum og rummelighed gør det rart at være.

Ligesom andre hjem

På nogle måder minder Dalen meget om andre hjem; der er fælles stue, køkken, badeværelser og børn og unge har deres eget værelse, som de er med til at indrette. Vi hjælpes ad med praktiske opgaver, og vi har fælles ansvar for, at her er rent, pænt og hyggeligt. Man må gerne aftale at have kammerater med hjem, venner må gerne spise med, evt. blive at overnatte osv.

Som barn eller ung ved Dalen har man indflydelse og mulighed for at indgå i et fællesskab. Vi er tæt sammen, og kommer derfor naturligt til at lære hinanden at kende. Vi bærer over med hinanden, og vi sætter stor pris på at grine sammen.

Vi holder af humor, leg og latter og så er vi ret glade for at hygge os.

Værdien om hjemlighed betyder blandt andet, at det er et krav for at kunne være ansat ved Dalen, at det respekteres, at Dalen først og fremmest er de unges hjem. Det vi laver, og måden vi laver det på, styres af. hvad børnene har brug for og lyst til.

Et hjem er aldrig lukket. Derfor er arbejdstiderne for det pædagogiske personale anderledes end fx i en daginstitution.

Vi skilter ikke med, at vi er et børn- og ungehjem – for Dalen er først og fremmest et hjem for dem, der bor her.

I et hjem kommer man tæt på hinanden. I et hjem er der noget vigtigt på spil.  Som ansat ved Dalen skal man være parat til, at Dalen er mere end bare et arbejde. Man skal have lyst til at gøre noget særligt og betydningsfuldt for de børn og unge, der bor her.

Et hjem er et fællesskab. Som ansat ved Dalen er man del af et fællesskab, hvor vi holder af hinanden, passer på hinanden, lærer af hinanden og tør udfordre hinanden.