Engagement

I den danske ordbog er engagement defineret som følgende:

”Det at være meget interesseret, optaget eller følelsesmæssigt involveret i noget eller nogen”

”Det at være inddraget, delagtiggjort eller forpligtet i forhold til noget eller nogen”.

Definitionen giver en bred beskrivelse af, hvad ordet engagement dækker over. Og det rammer meget godt, det vi forsøger at vise børn og unge på Dalen, som de rollemodeller vi naturligt er i deres liv.

Samtidig dækker definitionen noget, som vi særligt vi forsøger at udvikle og inspirere de unge til at tage på sig og med sig ud i livet. Vi sigter nemlig mod, at børn og unge engagerer sig i egen udvikling.

Det betyder, at vi gerne vil inddrage, lytte til og forstå det enkelte barn eller den enkelte unge – for når vi forstår de unge, kan vi bedre hjælpe og støtte dem mod deres egne ønsker.

Betydning børn, unge og forældre

Vi er bevidste om, at mange af de børn og unge, der kommer til os, kan have mistet håbet og troen på egne evner og muligheder i livet. Vi betragter det som én af vores fornemmeste opgaver, at støtte den enkelte i at genvinde eller udvikle troen på sig selv og på fremtiden.

 

Vi mener, at engagement i eget liv er vigtigt for at opnå det man gerne vi. De vigtigste mål, er ofte dem, barnet selv har valgt.

Engagementet og inddragelsen er vigtig – for vi har fokus på, hvor vigtigt det er, at unge der flytter fra Dalen, har opnået kompetencer til at kunne klare sig selv fx i egen lejlighed.

På Dalen stiller vi store krav til pædagogiske personale. Det gør vi, fordi deres opgave er særlig vigtig: de arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for de dejlige børn og unge, der bor på Dalen.

Vi forventer af personalet, at de engagerer sig. For os betyder det blandt andet at vi brænder for det, vi laver, vi giver ikke op, vi kæmper for og med de unge og vi går langt, for at lykkes.

Udover det personlige og faglige engagement, som forventes af det pædagogiske personale, er det også vigtigt at personalet arbejder intensivt på at fremme engagementet og lysten til at tage ansvar for eget liv hos børn og unge.