Ansvar

På Dalen er vi bevidste om, at alle kommer fra forskellige baggrunde og har forskelligt med i rygsækken. Derfor tager vores forventninger til den enkelte et individuelt afsæt. Vi er af den overbevisning, at alle kan tage en lille del af ansvar for eget liv, og ikke mindst har brug for at føle sig betydningsfuld i eget liv – og det hjælper vi med at sætte rammerne for. Samtidig agerer vi som det sikkerhedsnet, der kan være nødvendigt for, at den enkelte kan udvikle sig og tage mest muligt ansvar i eget liv.

Vi hjælper, støtter, guider og vejleder. Men vi arbejder også ud fra, at børn og unge skal lære at tage ansvar – for det får de brug for i deres videre liv. Engang i mellem kan der være bump på vejen, og det er helt okay – vi tager barnet eller den unge i hånden, og hjælper dem tilbage på sporet, hvis de er ved at fare vild.

Alle har ansvar for noget – ingen har ansvar for alt.

Som ansat ved Dalen er du medbærer af et fælles ansvar for at skabe den bedst mulige anbringelse for hvert enkelt barn eller ung. Vi synes ikke, der findes ret meget andet, der er ligeså betydningsfuldt. Derfor går vi op i, at være ansvarlige, ordentlige, ærlige og pålidelige.

Hvis du vil arbejde som pædagog ved Dalen, skal du have mod og lyst til at tage ansvar – og evne til at give det fra dig, hvis der er andre, der kan løfte det bedre end dig.

Vi ved, hvad der er vores ansvar i anbringelsen som børn- og ungehjem – og vi slipper det aldrig.