Dalens husorden

Formålet med at have en husorden er at gøre det tydeligt, at Dalen skal være et trygt og godt sted for alle at bo og være.

 

Sengetider

 • For at sikre den bedst mulige indlæring er det vigtigt, at alle børn og unge får mulighed for ro, så de kan være udhvilede om morgenen.
 • Generelt udvises der respekt og hensyn, således at de børn, der har brug for ro kan få denne. Der laves derfor individuelle aftaler om sengetider – afhængigt af alder m.v.

Mobiltelefoner/elektronik

 • Mobiltelefoner skal anvendes med fornuft og omtanke for de øvrige børn, unge og voksne.
  Der kan laves individuelle aftaler om brugen af disse – afhængigt af alder m.v.
 • Mobiltelefoner skal gemmes væk og være på lydløs ved fælles måltider, husmøder eller andre situationer, hvor det virker forstyrrende. Dalens personale vejleder omkring, hvornår dette er tilfældet.
 • Det er ikke tilladt at optage hverken lyd og/eller film af andre uden deres viden og samtykke

TV, computer og musik

 • Der er mulighed for at se TV i fællesrummet. Ved evt. uenighed om valg af program følges anvisningen fra personalet.
 • Der er trådløs internetadgang i fællesrummet samt på alle værelserne. Der kan laves individuelle aftaler omkring adgang til internet – afhængigt af alder m.v.

Internet -og tider

 • På hverdage/skoledage er internettiden fra kl. 14:00-22:00
 • Fredag og lørdag er internettiden fra kl.10:00-24:00
 • Der må spilles musik på værelserne frem til sengetid, dog på et acceptabelt lydniveau af hensyn til de øvrige beboere. Personalet vejleder omkring, hvad der er ”acceptabelt lydniveau”.

Sociale medier

 • På Dalen følges lovgivning, herunder regler for færden på sociale medier. Det er således ikke tilladt at dele lyd eller filmoptagelser, herunder livestreaming, uden samtykke fra personer, der indgår i optagelserne.
 • Det er tilladt at filme mv. på eget værelse.
 • OBS: Husk at orientere evt. gæster om at der filmes/optages!!
 • Ansatte ved Dalen har ikke kontakt via private profiler på sociale medier med de børn og unge, der bor ved Dalen.

Rygning, alkohol og euforiserende stoffer

Rygning

 • Det er tilladt for unge og gæster at benytte Dalens fælles rygeareal, som er bag lejligheden på flisearealet.
 • For at sikre et sundt indeklima er det ikke tilladt at ryge indenfor.

 

Alkohol

 • Der er som udgangspunkt ikke tilladt at indtage alkohol på Dalen
 • Under hensyn til den enkelte unges alder og udvikling kan der laves individuelle aftaler med Dalens ansatte omkring alkohol.

 

Euforisende stoffer

 • Der er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Måltider

 • Der er faste spisetider og det tilstræbes at alle deltager ved fælles måltider. I forbindelse med fritidsaktiviteter mv. laves der individuelle aftaler om spisetid.
 • Det tilstræbes, at børnene om eftermiddagen får spist et mellemmåltid i tidsrummet efter skoletid og indtil senest 16.30, hvorefter der kan ventes på aftensmaden.
 • Aftensmad tilbydes kl. ca. 17.30. For børn der ikke ønsker det tilbudte eller ønsker at spise på andet tidspunkt, er der mulighed for at spise rugbrød.
 • I weekender tilbydes der morgenmad indtil kl.10, hvorefter der ventes på frokost ca.kl.12:00
 • Det tilstræbes at alle hjælper til omkring madlavning, herunder forberedelse og tilberedning af måltiderne samt borddækning og oprydning efter maden.
 • Der laves individuelle aftaler om opgaver i forbindelse med måltider, og der er mulighed for at børn/unge kan have en fast ugentlig maddag.
 • Personalet laver madplan og inddrager børn/unge heri.
 • Med afsæt i Dalens kostpolitik (ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger) tilstræbes det, at alle børn/unge indtager sund, varieret og nærende kost.

“Her er plads til alle – men ikke til alt”

Drikkevarer

 • Der serveres vand til måltider
 • Lørdag aften, ved fødselsdage og andre særlige lejligheder tilbydes 1 sodavand
 • Personalet guider og vejleder børnene til at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger

Gæster og værelsesbesøg

 • Gæster er meget velkomne, barnet/den unge skal aftale besøg med personalet.
 • Børn/unge er velkomne til at lave aftaler om at besøge hinanden på deres værelser. Personalet skal forud informeres herom.
 • Når børnene besøger hinanden på værelserne, er døren på klem, medmindre andet er aftalt med personalet
 • Både børn og personale banker på døren hos børn/unge, inden de evt. kommer ind på værelset

Rengøring og tøjvask

 • Alle har et medansvar for, at der ser ordentligt ud på Dalen, og at der er rent både indenfor og udenfor. Alle forventes at rydde op efter sig selv, og børn/unge inddrages i rengøring både af fællesarealer og værelser ud fra individuel vurdering fra Dalens personale.
 • Det forventes, at børn og unge selv holder egne værelser rene og pæne. Personalet tilbyder hjælp og støtte hertil ud fra konkret individuel vurdering af barnets behov.
 • Ved brug af vaskemaskine og tørretumbler følges de nedskrevne anvisninger.

Fællesrum

 • Løb, boldspil mv. er ikke tilladt indenfor.
 • I fællesrummene skal alle være tilstrækkeligt påklædte. Personalet vejleder og beslutter, hvad der er tilstrækkeligt for det enkelte barn/den enkelte unge.
 • Børnenes dyner medbringes ikke i fællesrummene. Dyner deles ikke.
 • I fællesrum er der 1 person til 1 tæppe.

Hygiejne

 • Dalens personale sigter mod at sikre at børn/unge opretholder en god hygiejne.
 • For at sikre fælles sundhed, SKAL alle vaske hænder inden deltagelse i måltider, inden der tages mad fra køleskab mv. Personalet vejleder børn/unge herom.